Werkwijze

Na aanmelding plannen we een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek is kosteloos. Mochten wij samen na het gesprek besluiten tot intake, dan plannen we een gesprek in. In de eerste paar gesprekken kijken we samen naar jouw klachten en problemen. Na de intakegesprekken stellen we een behandelplan op waarbij we kijken welk traject het beste past bij jouw vraag. Als jij daar mee akkoord gaat dan starten we de behandeling. Mocht uit de intakegesprekken blijken dat een behandeling binnen Herstelkracht niet de juiste optie is, dan kijk ik samen met jou naar een alternatief.

Je kan je aanmelden voor verschillende soorten psychische klachten zoals: angst- en paniekklachten, dwangklachten, trauma gerelateerde klachten (PTSS), stemmingsklachten, identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblemen. Binnen de praktijk worden ernstige verslavingsproblemen, ernstig eetproblemen, psychotische of hoge mate van suïcidaliteit niet behandeld.

Aanmelden
Aanmelden kan door telefonisch contact met mij op te nemen.

Kosten
Behandeling voor psychische klachten wordt vergoedt vanuit de basisziektezorgverzekering. Om de zorg vergoedt te krijgen heb je een verwijsbrief nodig van een huisarts of specialist. De verwijsbrief moet voldoen aan het volgende: vermelding naam en BSN, vermelding SGGZ of gBGGZ , gegevens van de verwijzer (naam, praktijkadres, functie en AGB-code) en datum afgifte verwijsbrief (mag niet ouder zijn dan 6 maanden).

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Dit houdt in jij na afloop van de behandeling de factuur ontvangt van praktijk Herstelkracht en deze zelf declareert bij jouw zorgverzekering. Welk percentage van het behandeltarief wordt vergoed is afhankelijk van je polis en je zorgverzekeraar. Bij een naturapolis wordt, bij niet gecontracteerde zorg, vaak 60 tot 80% van het tarief vergoedt . Bij een restitutiepolis wordt 100% van het tarief vergoedt. Ik adviseer je van te voren bij je zorgverzekeraar na te gaan hoe hoog de vergoeding is. Ik hanteer de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) (zie: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_313793_22/1/ )

Als je er voor kiest om de behandeling zelf te betalen of het betreft niet-verzekerde zorg, dan hanteer ik een tarief van €95 per sessie van 50 minuten. Er is in dit geval geen verwijzing van de huisarts of een andere specialist nodig.

Vertrouwelijkheid
Als behandelaar heb ik beroepsgeheim, dit betekent dat ik geen contact zal opnemen of hebben met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Afzeggen
Het kan gebeuren dat een eenmaal gemaakte afspraak later niet goed uit blijkt te komen. Laat dit op tijd weten, minimaal 24 uur van te voren. Bij niet of niet tijdige annuleringen wordt een deel van de gereserveerde tijd in rekening (€55) gebracht. Dit wordt niet door jouw zorgverzekeraar vergoed.

Dossier
Alle informatie over de intake, diagnose en behandeling wordt in een beveiligd omgeving. Omdat dit dossier over jou gaat, kun je het uiteraard inzien of een kopie opvragen. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier 15 jaar bewaard. Dit is de algemene bewaartermijn van een medisch dossier, daarna moet het vernietigd worden.

Praktijkgegevens
BIG nummer: 79927044925
AGB code: 94106789
Praktijk AGB-code: 94065875
KvK nummer: 80715435

Geregistreerd bij de LVVP
Lid van vereniging voor Schematherapie
Lid van European Society for Trauma and Dissociation