Groepssupervisie, -consultatie en intervisie

Complex trauma en/of persoonlijkheidsproblematiek is vaak een samenstelling van verschillende hiërarchische componenten waar ook een samenhang in te vinden is. De ingewikkeldheid en het niet begrijpen van de samenhang kan zorgen voor chaos, ‘niet weten’ en een gevoel van ‘ik sta er alleen voor’. We zien dit terug bij behandelaren en cliënten: niet begrepen en niet gehoord voelen terwijl er zo veel speelt. Hoe ga je hier dan mee om? Terugtrekken en alleen doen? Geen woorden hebben door oplopende spanning en geen overzicht. Of kan je het gewoon nog niet snappen omdat het nog te complex is?

Wij, Saliha en Suzanne, vinden het belangrijk dat we het samen doen: samen met de cliënten en samen met collegae. Het samen doen is belangrijk om de complexiteit te zien en met onze cliënten op zoek te gaan naar mogelijkheden om het anders te mogen doen. Elkaar zien en horen is belangrijk in het proces met cliënten maar ook belangrijk voor behandelaren onderling om niet te verzanden in herhalingen van ‘niet begrepen’ en ‘niet gehoord worden’.

Het samen doen is voor ons de drijfveer geweest voor het aanbieden van team-, groepsconsultatie, groepssupervisie en begeleiden van intervisie. Wij zijn ervan overtuigd dat behandelaren meer kunnen en doelgerichter kunnen werken als ze het niet alleen hoeven te doen. Ook uit onderzoeken blijkt dat zowel supervisie en consultatie positieve invloed hebben op het vergroten van de werktevredenheid en de effectiviteit van behandelaren.

Kernwoorden die centraal staan: nieuwsgierigheid, eerlijkheid, betrokkenheid en bewustwording

Supervisie

Supervisie zorgt er voor dat je van je eigen ervaringen kunt leren. Professionalisering staat hierbij voorop. In de supervisie staat reflecteren op een behandeling en het eigen handelen centraal. Hierbij heeft reflecteren de volgende betekenis: het terugkijken, bespiegelend, overdenken en zoeken naar betekenis van wat je ervaarde, dacht, zag en gedaan hebt. Zonder oordeel maar ‘leren door opnieuw scherp te stellen’.

Twee supervisoren betekent meer oren en ogen die elkaar scherp houden en daarmee meer input voor jullie als supervisanten. En meer mogelijkheden om live te oefenen met theorie in de praktijk brengen. Daarnaast kan een kleine groep supervisanten helpend zijn om (gefragmenteerde) parallel processen scherp te krijgen. En ook altijd fijn om de herkenning en steun te ervaren van collegae.

Doelgroep/accreditatie: collega’s in de GGZ. De supervisie is geaccrediteerd voor de NVP en VGCT.  

Begeleide intervisie (VGCt)

Voor psychologen en orthopedagogen die lid willen worden van de VGCt bieden wij begeleide intervisie aan. We bieden 10 bijeenkomsten van 90 minuten in een groep van 6 tot 8 deelnemers. Voor meer informatie over begeleide intervisie VGCt: https://www.vgct.nl/alles-wat-je-moet-weten-over-je-opleiding-of-registratie/ik-ben-cgter-io/begeleide-intervisie/

Consultatie

Bij teamconsultatie is de kern dat de input van buiten het team gebruikt kan worden voor een nieuwe, verfrissende blik op het probleem waar het team niet uitkomt. De kunst is om een consultatievraag te formuleren die passend is bij het team en een reflectie is van wat er in het team speelt.

Wij gebruiken onze kennis en expertise om verder te komen en te kijken naar wat er vastloopt in het team. Wat kan dit opleveren: nieuwe kennis, meer zicht op de dynamiek in de client en tussen client en omgeving/team en impact hiervan op het team.

Doelgroep: teams binnen werkzaam in de gezondheidszorg.

Praktisch
Groepssupervisie
Aantal personen: 3-6
Duur: 1.5u
Locatie Brouwershuys of op locatie
Kosten: 250e per uur (reiskosten niet meegerekend)

Begeleide intervisie VGCt
Locatie Brouwershuys of op locatie
Kosten: 250e per uur (reiskosten niet meegerekend)

Consultatie voor teams
Aantal personen: 6-10
Op locatie: in overleg
Duur: 1.5-2uur
Kosten: in overleg