Voor wie

Iedereen komt in zijn leven wel eens problemen tegen. Wanneer je merkt dat het niet lukt om deze problemen alleen op te lossen, je psychische klachten daardoor ervaart of deze problemen beperkingen gaan geven in het dagelijks leven, kan therapie helpend zijn.

Om te werken aan het probleem, proberen we het eerst te begrijpen vanuit het hier en nu. Als we daar samen meer zicht op hebben, kijken we naar hoe jij het anders wilt en welke wegen mogelijk zijn. In dat proces kunnen we verschillende vormen van therapie gebruiken. Ik werk voornamelijk met de onderstaande therapievormen. De behandeling is doelgericht en vooral toegespitst op jouw eigen vraag.

Aanbod
Schematherapie
Schematherapie richt zich op het leren van herkennen patronen in jouw leven waardoor jij vastloopt. In de behandeling ontdek je welke onderliggende valkuilen hier aan ten grondslag kunnen liggen en hoe jij deze kan veranderen.
Kijk voor meer informatie op www.schematherapie.nl .

Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy
Gevoelens helpen je om de bepaalde keuzes te maken maar kunnen ook beangstigend zijn. Bijvoorbeeld als je bent bang at de gevoelens je gaan overspoelen of hebt geleerd dat gevoelens niet oké zijn. In deze vorm van therapie ontdek je welke manieren je allemaal hebt ontwikkeld om gevoelens te vermijden, en leer je hier anders mee omgaan.
Kijk voor meer informatie op www.istdp-nederland.nl .

Traumabehandeling
Wanneer je in je leven heftige situaties meemaakt, kan dat een impact hebben op jouw stressregulatie, zelfbeeld, omgang met anderen, en hoe jij je lichaam beleeft. Hierdoor kunnen verschillende klachten ontstaan, bijv. slaapproblemen, overprikkeling, somber zijn, herbelevingen of gevoel van vervreemding. In de traumabehandeling kijken we naar de impact van de gebeurtenissen op zowel je psyche als je lichaam. Daarbij kunnen verschillende technieken worden ingezet bijv. EMDR, mindfulness, imaginaire oefeningen en lichaamsgerichte technieken.

Sensorimotor Psychotherapy

Een behandelvorm waarbij aandacht voor het lichaam en de dialoog allebei even belangrijk zijn. Deze behandelvorm wordt vooral ingezet bij psychotrauma, gehechtheidsproblemen en persoonlijkheids-problematiek. Centraal staat dat een verandering pas blijvend kan zijn als die ook werkelijk ervaren en belichaamd wordt in het hier en nu. Er wordt gewerkt met ‘kleine’ ervaringsgerichte experimenten die in contact met de cliënt worden besproken en afgestemd. Kijk voor meer informatie op https://www.sensorimotorpsychotherapy.nl/

Bokstherapie

Bokstherapie is een vorm van therapie waarin technieken uit de bokssport worden gecombineerd met vormen van therapie zoals EMDR of schematherapie. Deze combinatie zorgt ervoor dat je op een ervaringsgericht wijze meer inzicht krijgt in je eigen patronen krijgt en deze in beweging kan veranderen.  Daarnaast kan het helpen om je emoties te reguleren waardoor er meer ruimte komt om dingen anders te doen.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een effectieve klachtgerichte behandeling voor verschillende psychische klachten. In de behandeling ligt de focus op het verminderen van de klachten door negatieve gedachten en niet-helpend gedrag (bijv. vermijden of overcompenseren) aan te pakken.
Kijk voor meer informatie op www.vgct.nl .